Orkiestra Podmiejska Stare Babice i okolice

Dzięki wsparciu finansowemu Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Jana Żychlińskiego 23 listopada 2020 r. rozpoczęły się warsztaty muzyczne i Orkiestra Podmiejska Stare Babice i Okolice rozpoczęła działalność.
Poza regularnymi próbami podjęliśmy próbę realizacji nagrania kolędy, ale bieżąca sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła nam to zadanie. Ze względu na dodatkowe obostrzenia w czasie ferii szkolnych nie mogliśmy podjąć prac, ale po feriach, jak tylko sytuacja unormuje się i próby będą wznowione, nagramy i opublikujemy materiał.
Utwory tradycyjne aranżowane są przez Pana Łukasza Owczynnikowa członka Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej - prowadzącego warsztaty i opiekującego się formującą się Orkiestrą Podmiejską.
Warsztaty rozpoczęły się w 23 listopada 2020 r. w poniedziałek w salce katechetycznej na tyłach Kościoła Parafialnego pw WNMP w Starych Babicach.

Nabór na warsztaty prowadzony był od IX 2019 r. kiedy to rozpoczęliśmy wyszukiwanie wśród mieszkańców Gminy Stare Babice osób zainteresowanych warsztatami muzycznymi oraz współtworzeniem orkiestry Podmiejskiej Stare Babice i Okolice grającej muzykę tradycyjną czerpaną z folkloru miejskiego Warszawy z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz muzykę tradycyjną religijną i utwory pochodzące z folkloru okolicznych terenów.
Pan Łukasz Owczynnikow podjął pracę zdalną z członkami Orkiestry i jednocześnie uczestnikami warsztatów. Nagranie zdalne nie jest możliwe z powodu obiektywnych trudności technicznych.